Električni osigurači

Električna energija i električne instalacije spadaju u jedan od opasnijih segmenata u domaćinstvu. Neispravne električne instalacije mogu prouzrokovati katastrofalnu štetu ali i povrede sa smrtnim ishodom. Zbog toga je važno poznavati osnovne stvari kada su u pitanju električne instalacije.

Električna energija u našim domaćinstvima se kreće kroz provodnike (električnu instalaciju) od razvodne kutije do prekidača, utičnica i krajnjih potrošača. U našem domaćinstvu električna energija se kreće pod naponom od 220-280V što može biti opasno po život u slučaju strujnog udara. Neizostavni dio svake elektro instalacije u domaćinstvu su i osigurači. Osigurači i zaštitne sklopke imaju ulogu prekidača strujnog kola usljed preopterećenja sistema ili kratkog spoja, na taj način spriječavaju nastanak većih šteta i ozbiljnijih povreda. Poznavajući funkciju osigurača jasno je da sa njihovom ispravnošću ne smije se praviti bilo kakav kompromis.

 

Vrste osigurača i principi rada

 

  • KERAMIČKI TOPLJIVI OSIGURAČI (izvor:Wikipedia)

 Za kućne instalacije gradskog napona koriste se topljivi osigurači sa izmjenjivim umetcima u keramičkom kućištu. Tačno dimenzionirana otporna nit ugrađena je u keramičku "bočicu" s limenim kapicama na oba kraja, koju zovemo umetak. Na zadnjem kraju iz umetka strši zadebljani kraj topljive niti (tzv. zastavica) koji otpada u slučaju pregaranja osigurača, pa po tome vidimo koji je osigurač pregorio ako ih je više u grupi. Umetak se stavlja u porculansko kućište osigurača sa kalibriranim sjedištem, koje sprječava da se u kućište stavi jači osigurač (debljeg vrha) od onoga koga je za našu instalaciju predvidio projektant elektroinstalacije.

                      

Razlikujemo brze i trome osigurače. Brzi osigurači pregore čim struja preraste predviđenu vrijednost osigurača, što bi ponekad moglo onemogućiti normalno korištenje nekih trošila (elektromotori, hladni grijači i dr. normalno uzrokuju kratkotrajni strujni udar u električnoj instalaciji prilikom uključenja). Tromi osigurači dopuštaju kratkotrajna preopterećenja, a pregorjet će samo ako struja iznad dopuštene, potraje više od sekundu, dvije. Kod topljivih osigurača to se postiže punjenjem kvarcnog pijeska u umetak. Okolni pijesak, dok je hladan, hladi metalnu nit osigurača i sprječava njezino trenutno taljenje, međutim ako suviše jaka struja potraje, osigurač će ipak pregorjeti kad se zagrije i okolni pijesak.

Kada osigurač pregori, uništeni umetak (patrona) mora se zamijeniti novim. Strogo je zabranjeno "krpanje" osigurača", tj. ulaganje žice u pregorjeli umetak, jer takav "popravak" osigurača može izazvati požar zbog pregaranja električnih vodova instalacije i to na sasvim drugom mjestu, udaljenom od kutije s osiguračima. 

Dopuštene vrijednosti jakosti struje, pa prema tome i predviđene vrijednosti osigurača normirane su, zbog smanjenja šarolikosti osigurača, dimenzija električnih vodova i dr. Red vrijednosti osigurača za gradski napon (220 V) definiran je za sljedeće dopuštene jakosti struje:

2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 36, 50, 63, 80, 100, 125, 160 i 200 A

Predviđena jakost struje uvijek je ispisana na umetku osigurača, kao i na svim drugim vrstama osigurača. U kućanstvima se najčešće koriste osigurači u rasponu između 16 i 63 A. Pri tome se na početku instalacije (stana, radionice i dr.) ugrađuje jači, glavni osigurač (obično izveden kao "pancir" odnosno zatvoren i plombiran), a uz sam stan ili u njemu izvodi se razvodna ploča sa brojilom utroška električne energije i nekoliko osigurača za osiguravanje različitih strujnih krugova instalacije. Instalacija se dijeli na više strujnih krugova iz praktičnih razloga. Uvijek se primjerice rasvjeta izvodi u posebnom strujnom krugu, a pojedina jača trošila grupiraju se u nekoliko zasebnih strujnih krugova. Time se omogućuje da u slučaju pregaranja osigurača zbog preopterećenja na nekoj zidnoj utičnici ili štednjaku, ipak ostane u funkciji rasvjeta, pa je lakše popraviti eventualni kvar.


  • AUTOMATSKI OSIGURAČI

Za razliku od prethodne vrste osigurača, automatski osigurač je dizajniran tako da se može višestruko koristiti. Njegova funkcija je istovjetna kao i kod topljivih osigurača, dakle prekid električnog kruga prilikom opterećenja ili kratkog spoja. Međutim princip na kojem to radi je drugačiji. Ovi osigurači se sastoje iz dva sigurnosna mehanizma:

 A

1. plastomerni, nezapaljivi oklop, 2. lučna komora, 3. vodič luka, 4. elektromagnetski okidač, 5. izlazni priključak, 6. nepomični kontakt, 7. pomični kontakt, 8. ručica, 9. bimetal, 10. ulazni priključak

Termički mehanizam: Građen od bimetala koji reaguju na toplotu nastalu usljed povećanja napona tako što mjenja svoju konfiguraciju (krivi se u određenom pravcu usljed različitih termičkih svojstava dvije trake metala-bimetal) i prekidaju kontakt.

Elektromagnetni mehanizam:  Ovaj mehanizam djeluje u slučajevima kada je reakcija bimetala spora. Prilikom kratkog spoja, reakcija elektromagnetnog mehanizma je trenutni prekid kontakta usljed djelovanja magnetnog polja na komponente prekidača.


Video demonstracija funkcionisanja automatskog osigurača
 Ukoliko vaše instalacije imaju topljive osigurače nipošto ne praktikujte tzv."licnovanje" tj. mjenjanje topljive      komponente osigurača. Time dovodite u pitanje funkcinalnost osigurača a time u opasnost kako vašu imovinu  tako i živote osoba koje se koriste takvim elektro instalacijama. Topljivi osigurači se mjenjaju samo isključivo    novim patronama. Ukoliko vam to predstavlja problem, preporučujemo da ih zamjenite automatskim    osiguračima. Pročitajte još:

Automatski osigurači-opasne kopije


Savjetovao vas je Dobar Majstor M11D0.