Popravak jednoručne česme

Jedan od najčešćih kvarova kod ovog tipa česmi jeste kvar na ulošku česme tzv. miješaču. Miješač je unutarnji zamijenjivi dio česme koji regulira protok tople i hladne vode te ih po potrebi miješa u omjeru zavisnom od položaja ručice česme. Ukoliko vam se javi problem sa zatvaranjem vode na česmi ili dođe do pojave kamenca na rubu ručice to je siguran znak da je potrebno zamijeniti uložak (miješač) česme. Odgađanje zamijene ovog dijela može prouzrokavati pojavu kamenca u mjeri da će onemogućiti rastavljanje i izmijenu miješača bez fizičkog oštećenja česme. 


Način zamijene miješača

Potrebni alat (zavisno od vrste česme):

  • Inbus ključ
  • Šarafciger (odvijač)
  • Francuski ključ
  • Zamijenski miješač (Savjetujemo da ponesete stari pri kupovini)


Postupak rada:

 1. Zatvaranje ventila hladne i tople vode.
Ventil hladne vode se nalazi obično ispod česme, a ukoliko ne postoji onda je potrebno zatvoriti ventil za čitavo kupatilo ili glavni ventil u šahtu. Da bi zatvorili toplu vodu, zatvorite ventil na napojnoj cijevi bojlera.

2. Skinuti ukrasnu kapicu sa ručice česme (poslužiti se skalpelom ili nožem)

3. Ispod kapice se nalazi šaraf, zavisno od vrste šarafa koristiti inbus ili šarafciger da se oslobodi ručica.

4. Skinuti ručicu česme nakon što ste odvrnuli šaraf ispod kapice (Laganim pokretom povući ručicu vertikalno).

5. Pomoću francuskog ključa ili vodoinstalaterskih kliješta odvrnuti mesinganu maticu koja fiksira miješač na mjestu.


6. Izvadite miješač iz ležišta.

7. Ubacite novi miješač u ležište vodeći računa da ispravno nalegne u ležište.

U tome pomažu namjenski napravljena dva udubljenja unutar ležišta i dva ispupčenja na miješaču koja moraju da se poklope.

8. Vratite dijelove obrnutim redoslijedom.


 Ukoliko je česma duže vrijeme curila i došlo je do nakupljanja kamenca na česmi, preporučujemo da česmu skinete, rastavite i potopite u sirće (ocat) na nekoliko sati. Na ovaj način ćete ukloniti nataloženi kamenac i produžiti radni vijek česme.

Video instrukcije: